Πριν 40 χρόνια, η πρώτη διαστημική βόλτα χωρίς καλώδιο στην ιστορία

Το 1984 Bruce McCandless έγραψε ιστορία με την πρώτη διαστημική βόλτα χωρίς χρήση ειδικού καλωδίου με το διαστημικό σταθμό