Υπουργείο Υγείας: Ενίσχυση της υγείας και εκπαίδευσης των κοριτσιών με διανομή δωρεάν προϊόντων περιόδου στα σχολεία

Υπουργείο Υγείας: Ενίσχυση της υγείας και εκπαίδευσης των κοριτσιών με διανομή δωρεάν προϊόντων περιόδου στα σχολεία

Νέο πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας χρησιμοποιεί πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης για την υποστήριξη κοριτσιών και την αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων στην υγεία
sxoleia proionta periodou

Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, η Ειρήνη Αγαπηδάκη, αναπληρωτής υπουργός Υγείας, παρουσίασε ένα πρόγραμμα που επικεντρώνεται στην υποστήριξη των κοριτσιών και στην ευαισθητοποίηση γύρω από τη χρήση ειδών περιόδου, χρησιμοποιώντας πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτή η κίνηση αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των κινδύνων που συνδέονται με τη μη χρήση υγιεινών προϊόντων και τις διακοπές που προκαλούνται στην εκπαίδευση των κοριτσιών λόγω οικονομικών δυσκολιών.

Έρευνες δείχνουν ότι περίπου 10.000 κορίτσια λείπουν από το σχολείο κάθε μήνα για διάφορες ημέρες λόγω οικονομικών περιορισμών στην αγορά προϊόντων περιόδου. Επιπλέον, ένα σημαντικό ποσοστό των οικογενειών αντιμετωπίζει δυσκολίες στην αγορά αυτών των προϊόντων λόγω του υψηλού κόστους, επιλέγοντας μάλιστα να παραλείψουν άλλες, ίσως πιο βασικές ανάγκες.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποσκοπεί στην αποστιγματοποίηση της περιόδου και στην προώθηση της υγείας των εφήβων κοριτσιών, μειώνοντας ταυτόχρονα τις κοινωνικές ανισότητες στην υγεία. Περιλαμβάνει ενημερωτικές δράσεις για την εκπαίδευση εφήβων, γονέων και εκπαιδευτικών γύρω από θέματα υγείας, καθώς και δωρεάν διανομή προϊόντων περιόδου σε σχολεία, συμβάλλοντας στην πρόληψη υγειονομικών κινδύνων.

Επιπροσθέτως, θα διοργανωθούν σεμινάρια ευαισθητοποίησης σε 250 σχολεία, με στόχο την ενημέρωση και την ενδυνάμωση των μαθητών/μαθητριών. Ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα θα αναπτυχθούν για να στηρίξουν τα παιδιά σε διάφορα αναπτυξιακά επίπεδα, προετοιμάζοντας ταυτόχρονα τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς για να ανταποκρίνονται σε σχετικές ανάγκες.

Το πρόγραμμα, που θα εφαρμοστεί αρχικά σε 200 σχολεία της Δυτικής Αττικής και της Δυτικής Θεσσαλονίκης, προβλέπει τη διανομή περίπου 14 εκατομμυρίων προϊόντων περιόδου κατά τη διάρκεια δύο σχολικών ετών. Αυτή η πρωτοβουλία αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου στρατηγικού σχεδίου για την αντιμετώπιση κοινωνικών προκαταλήψεων και την προαγωγή της υγείας και της εκπαίδευσης.